- Losen ser fram til å få forklare seg

Eit stort apparat har vore i sving for å førebu statslos Vermund Halhjem på det som ventar han under sjøforklaringa i dag.