Flere hundre sjøfugl døde av oljesøl

Det er funnet flere hundre døde sjøfugler i Vatlestraumen etter at lasteskipet «Rocknes» havarerte.