Luftens dirigent

Han unngår å tenke på passasjerene. Flygeleder Thor David Iden sitter i toppen av kontrolltårnet på Flesland og dirigerer flytrafikken.