I tog for ny fane

Elevene ved Krohnengen skole begynte feiringen av 17. mai alt i dag. Med ny fane og nye vimpler gikk de i tog i egen bydel.