Ein liten siger for studentane

Medan studentar frå heile Europa demonstrerte utanfor Hotel Norge, velsigna ministrane «Bergenskommunikéet» med ein forsterka «sosial dimensjon».