Buss røykla Eidsvågtunnelen

Kraftig røykutvikling fra motoren på en buss førte til brannutrykning og stengning av nordgående løp i Eidsvåg-tunnelen i 22-tiden i kveld.