Nr. 61 på vektskålen

Tjue skoler og fire helsestasjoner i Bergen inviteres til å delta i studien «Vekst og vekt hos norske barn».