Køyrde forbi rådhuset - kom inn i nemnd

Hornindal kommune mangla ein person til ei nemnd. - Vi tek den første som passerer, føreslo ein representant. Det blei Leiv Gausemel. Han køyrde forbi på traktor.