Nasjonalt prosjekt mot omskjæring legges ned

Det nasjonale OK-prosjektet mot omskjæring er i ferd med å legges ned.