Ny misjon for gamal leirstad

Det er framleis liv i Indremisjonen sin gamle leirstad på Osterøy. Etter mange lange dugnadstimar har Arvid Pedersen og Bjørn Inge Storsæter opna eit privat avlastingssenter for menneske med utviklingshemming.