Dette er de farligste veiene

Utrykningspolitiet (UP) har utarbeidet en liste over de 100 mest ulykkesbelastede veistrekningene i Norge. 12 av dem ligger i Sunnhordland, Hordaland og Sogn og Fjordane politidistrikt. Sjekk hvilke veier som er farligst i vårt distrikt!