Sølvis scenedrøm fødes

Murpussen står, borelyder hamrer i øregangene, maling smøres i tjukke lag, sagflis kiler i nesen. Ole Bull Scene fødes i full fart.