Lerum sluttar med brus

Mellom 25 og 30 tilsette mister jobben når sluttar Lerum med brusproduksjon i februar.