Flytter trafikken vestover

Bilistene rundt Klostergarasjen må finne seg i kø frem til veiene blir bygd om.