Maktskifte på UiB skaper angst

Ein forskarvenleg rektor har tilsynelatande vunne maktkampen mot ein næringslivsvenleg direktør. Det skaper angst i næringslivet.