Stadig meir populær

På 80-talet var situasjonen kritisk for det vestlandske storfeet. I underkant av 100 individ var att. No er rasen i vekst.