God mat gir milliongevinst

Helse Bergen vil være best blant landets sykehus på mat. En årlig innsparingsgevinst på mellom 10 og 15 millioner kroner kan bli en hyggelig bieffekt.