To ransforsøk på 20 dager

Kiosken i Rosenkrantzgaten er forsøkt ranet — igjen!