Fengselsansatte på dødsliste

En drapsdømt 47-åring skal ha laget en «dødsliste» bak murene i Bergen fengsel. På listen står flere fengselsansatte.