• ALVORLIG: Den voldsomme bussbrannen i Gudvangatunnelen i august 2015 ga fire personer alvorlige skader. 30 kinesiske turister var inne i den svenske turistbussen da den begynte å brenne. ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

Egentlig skal det gå 24 år mellom hver brann i denne tunnelen

Men brannvesenets tall viser noe annet.