Mer olje til Øygarden

Etter mange år med redusert utskiping av olje og færre skip, kan Sturaterminalen vise til økning, melder Kystradioen.