Stal straum, feleog skotsikre vestar

Det er stor spennvidd på tjuverisektoren for tida. To karar er dømde i Voss tingrett for brot på narkotikalovgjevinga og svært uvanlege tjuveri.