Hordaland kan miste 5 millioner kollektivkroner

Samferdselsdepartementet holder tilbake 5 millioner kroner som Hordaland fylkeskommune mener de har krav på til kollektivtrafikken.