Spetakkel omskulane i Kvam

Barnetalet har gått drastisk ned, kommunen er pengelens, men ingen av grendene i Kvam vil akseptera at deira skule vert nedlagt.