Haukeland får drittjobben

På Haukeland Universitetssjukehus jobbes det 12-13 timer i døgnet med å analysere avføringsprøver på jakt etter giardia-parasitten. Hver enkel prøve studeres nøye i mikroskop.