• LANGE TRADISJONAR: På ei solrik tomt i Jondal sentrum ligg Jonatunet; ei open distriktspsykiatrisk døgnavdeling med tolv einerom, åtte leiligheiter og parkanlegg. Men frå nyttår blir den eine etasjen ståande tom. Ni plassar skal flyttast til Kvinnherad. - Uklokt, meiner leiar i Hordaland Sp, Sigrid Brattabø Handagard (t.v) og psykiatrisk hjelpepleiar Evelyn Ledahl. RUNE SÆVIG (foto)

Protest mot halvering på Jonatunet

Køen av pasienter som treng psykiatrisk behandling i Helse Vest er lang. Likevel halverer Helse Fonna tilbodet ved døgnavdelinga i Jondal frå nyttår.