Funksjonshemmete kan få flere P-plasser

Etter de siste dagers oppslag om parkeringsproblemer for funksjonshemmete, antyder byrådsleder Monica Mæland nå at situasjonen kan bedre seg.