Frp støtter «boligsoneskatten»

10 millioner kroner som var øremerket boligsonefondet går rett i bykassen - med Frps støtte.