Handyman for alle pengene

I år bruker vi nordmenn ufattelige 31 milliarder kroner på å pusse opp hjemme. Da er ikke nye møbler og løsøre medregnet.