Kraftig økning i sykkelulykker

I løpet av april måned er det registrert seks trafikkulykker i Hordaland med personskader på syklister. Så langt i mai er det ytterligere fem tilfeller. Politiet liker utviklingen dårlig.