Plundrete for Vossebanen

Samferdsledepartementet plundrar med kriteriane for fri konkurranse på jernbanestrekninga Bergen-Voss-Myrdal. Det blir ikkje ny ordning frå årsskiftet.