- Ingen økning i antall dødfødsler

Det er ingen statistisk økning i antall dødfødsler ved Kvinneklinikken, og ingenting tyder på noe unormalt. Det er konklusjonen i granskningen av pasientjournaler på KK.