Kun for de virkelig videregående

Temperament, munnbruk og utagerende oppførsel er ikke en sjeldenhet i Tilrettelagt opplæring på Årstad videregående skole. Likevel er lærerne aldri nervøse.