- Kan ha flytta liket

Kommunelegen i Førde trur liket av Anne Slåtten kan ha blitt flytta etter drapet.