- Kontrollsystemet ikke godt nok<p/>

Granskingen av Karlsvik kommer etter et tips fra en offiser i Bergen, og har ikke blitt oppdaget gjennom forsvarets egne kontrollrutiner. - Det er ikke godt nok, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.