15 års fengsel for Slåtten-drapet

Øyfred Henning Standnes, som i lagmannsretten vart dømt til 15 års fengsel for drapet på Anne Slåtten i Førde, nådde ikkje fram med si anke i Høgsterett.