Grønt lys for lyntog

Bergen-Oslo på 2 1/2 time kan bli en realitet, etter at tyske eksperter har anbefalt lyntog til samferdselsminister Liv Signe Narvarsete.