Systematiserer rasfaren

Statens Vegvesen har utarbeidd ein felles rassikringsplan for riksvegane i region Vest, og arbeider med fylkesvise planar for fylkesvegane.