Oppvask etter politiflause

Politiet gjorde ei rekkje tabbar under etterforskinga av den valdtektstiltalte politikaren frå Sunnfjord, som i går blei frifunnet.