Tok ikkje på sikringa

Tiltalte tok ikkje på sikringa etter at han hadde skote siste dyret under saueslaktinga.