Støtter Levende Ord-kritikk

Dagens ledelse i Levende Ord mener de langt på vei har utryddet den type ledelse som tidligere ungdomspastor Tor Håkon Eiken tar avstand fra.