Skal ha flere kvinnelige ledere

Annenhver leder på toppnivå i kommunen skal neste år være kvinne.