Lyn årsak til fleire brannar

I Sunnhordland og Nord-Rogaland vart fleire bygningar skadde i brann forårsaka av lyn torsdag kveld.