Vegfolk leikar i moen

Her nyttar det ikkje at ein mann jobbar, og resten ser på! Koordinering vart ein nøkkelord då 400 vegfolk frå heile Vestlandet dreiv lagbygging på Voss i går.