Ikke gå på isen!

Mange tar sjansen på en tur på de islagte vannene, men det kan være livsfarlig. Bare fire vann i Bergensområdet er trygge.