Sykehuset legger seg flat for sviende kritikk

Rømningene var resultat av systemsvikt og pliktbrudd. Sandviken sykehus får sviende kritikk fra Helsetilsynet. Sykehusledelsen legger seg flat for kritikken.