Byrådet lar skoler forfalle

Rottene får løpe rundt på Nattland skole i noen år til. Byrådet vil utsette opprustningen av en rekke skoler i Bergen.