UP sjekker alle for promille

Utrykningspolitiet (UP) vil i tiden frem til nyttår teste alle som blir stoppet i kontroller for mulig ruspåvirkning.