Ber kritikerne komme med alternativer

Byrådet står uten penger og alternativer etter at Clear Channel-avtalen gikk dukken. Nå ber byråd Lisbeth Iversen kritikerne om å komme med alternative løsninger.