- Ikkje eit mål å redde liv for ein kvar pris

I dag kan altfor tidleg fødde barn reddast takka vere moderne teknologi og medisin. Den minste som har overlevd på Barneklinikken i Bergen vog 385 gram. - Vårt mål er ikkje at altfor tidleg fødde skal overleve for einkvar pris, seier to Haukeland-legar til BT.